Panme đo trong cơ khí mitutoyo 145-187 50-70mm,
Panme đo trong cơ khí mitutoyo 145-187 50-70mm,

Giá: Liên hệ

Panme đo trong 3 điểm INSIZE  3227-275
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 250-275mm/0.005, 3227-275

Giá: 24,973,000 d

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology- Đài Loan, TP-05S
Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology- Đài Loan, TP-05S, 50-100mm/0.005

Giá: Liên hệ

Panme đo trong Mitutoyo-Nhật Bản, 141-205
Panme đo trong Mitutoyo-Nhật Bản, 141-205, 50-200mm/0.01

Giá: 2,949,000 d

Panme đo trong INSIZE 25-50mm, 3220-50
Panme đo trong INSIZE 25-50mm, 3220-50

Giá: 1,151,000 d

Panme đo trong lỗ dạng khẩu Mitutoyo- Nhật Bản, 137-201
Panme đo trong lỗ dạng khẩu Mitutoyo- Nhật Bản, 137-201, 50-150mm/0.01

Giá: 2,740,000 d

Panme đo trong lỗ dạng khẩu Mitutoyo- Nhật Bản, 137-204
Panme đo trong lỗ dạng khẩu Mitutoyo- Nhật Bản, 137-204, 50-1000mm, 0.01mm

Giá: 5,420,000 d

Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-185
Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-185 , 5-30mm/5µm

Giá: 3,510,000 d

Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-188
Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-188, 75-100mm/8µm

Giá: 6,370,000 d

Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-189
Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-189, 100-125mm/ 9µm

Giá: 6,458,000 d

Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-192
Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-192, 175-200mm/ 10µm

Giá: 8,735,000 d

Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-218
Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-218, 225-250mm/ 11µm

Giá: 10,913,000 d

Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-220
Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản, 145-220, 275-300mm/ 12µm

Giá: 12,662,000 d

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn