Máy lọc ly tâm trục ngang xoắn ốc 132m3/H
Máy lọc ly tâm trục ngang xoắn ốc 132m3/H

Giá: Liên hệ

Máy lọc ly tâm trục ngang kiểu decanter upto 500M3/H
Máy lọc ly tâm trục ngang kiểu decanter upto 500M3/H

Giá: Liên hệ

Máy ly lọc ly tâm tách pha rắn lỏng 80M3/H
Máy ly lọc ly tâm tách pha rắn lỏng 80M3/H

Giá: Liên hệ

Máy lọc ly tâm trục ngang 65M3/H
Máy lọc ly tâm trục ngang 65M3/H

Giá: Liên hệ

Máy ly lọc ly tâm tách pha rắn lỏng 35M3/H

Giá: Liên hệ

Máy ly lọc ly tâm tách pha rắn lỏng 35M3/H

Giá: Liên hệ

Máy ly lọc ly tâm tách pha rắn lỏng 20M3/h
Máy ly lọc ly tâm tách pha rắn lỏng 20M3/h

Giá: Liên hệ

Máy ly lọc ly tâm tách pha rắn lỏng 7,5-11M3/h
Máy ly lọc ly tâm tách pha rắn lỏng 7,5-11M3/h

Giá: Liên hệ

Máy lọc ly tâm trục ngang 0,5-5M3/H
Máy lọc ly tâm trục ngang 0,5-5M3/H

Giá: Liên hệ

Máy lọc ly tâm trục ngang 2-25M2/H
Máy lọc ly tâm trục ngang 2-25M2/H,

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn