Thước cặp cơ khí Asimeto 341-12-4

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 342

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 341

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 304-12-4

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 304-08-4

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 303-12-1

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 303-06-1

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản, 530-118
Thước cặp cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản, 530-118, 0-200mm/0.03

Giá: 995,000 d

Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 530-119
Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 530-119, 0-300mm/0.04

Giá: 2,359,000 d

Thước cặp cơ khí Horex, 2226522
Thước cặp cơ khí Horex, 2226522, 0-300mm/0.05

Giá: 1,922,000 d

Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 530-109
Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 530-109, 0-300mm/0.08

Giá: 2,520,000 d

Thước cặp cơ khí mỏ có thể di chuyển được Mitutoyo, 536-107
Thước cặp cơ khí mỏ có thể di chuyển được Mitutoyo, 536-107, 10-300mm, 0.05mm

Giá: 7,250,000 d

Thước cặp cơ khí Mitutoyo– Nhật Bản, 530-501
Thước cặp cơ khí Mitutoyo– Nhật Bản, 530-501, 0-600mm/0.1

Giá: 8,185,000 d

Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT – Anh, MW 150-85
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT – Anh, MW 150-85, 0-1500mm/0-60”/0.05mm

Giá: 15,000,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn