Thước cặp cơ khí Asimeto 341-12-4

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 342

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 341

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 304-12-4

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 304-08-4

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 303-12-1

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Asimeto 303-06-1

Giá: Liên hệ

Thước cặp cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản, 530-118
Thước cặp cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản, 530-118, 0-200mm/0.03

Giá: 995,000 d

Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 530-119
Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 530-119, 0-300mm/0.04

Giá: 2,359,000 d

Thước cặp cơ khí Horex, 2226522
Thước cặp cơ khí Horex, 2226522, 0-300mm/0.05

Giá: 1,922,000 d

Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 530-109
Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 530-109, 0-300mm/0.08

Giá: 2,520,000 d

Thước cặp cơ khí mỏ có thể di chuyển được Mitutoyo, 536-107
Thước cặp cơ khí mỏ có thể di chuyển được Mitutoyo, 536-107, 10-300mm, 0.05mm

Giá: 7,250,000 d

Thước cặp cơ khí Mitutoyo– Nhật Bản, 530-501
Thước cặp cơ khí Mitutoyo– Nhật Bản, 530-501, 0-600mm/0.1

Giá: 8,185,000 d

Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT – Anh, MW 150-85
Thước cặp cơ khí MOORE & WRIGHT – Anh, MW 150-85, 0-1500mm/0-60”/0.05mm

Giá: 15,000,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn