Đào tạo đầy đủ về các Module mạch điện tử cơ bản.

Giá: Liên hệ

ECTK-100 giúp người sử dụng tìm hiểu các lý thuyết cơ bản của các thành ...

Giá: Liên hệ

Dùng để thực hành và nghiên cứu về điều chế và giải điều chế FSK

Giá: Liên hệ

Dùng để nghiên cứu và thực hành về điều chế và giải điều chế PSK

Giá: Liên hệ

Dùng để nghiên cứu và thực hành về điều chế và giải điều chế ASK

Giá: Liên hệ

Nghiên cứu các chức năng của các cổng logic: OR/NOR, AND/NAND, NOT/Buffer.

Giá: Liên hệ

Dùng để thực hành và nghiên cứu về chuyển đổi DAC

Giá: Liên hệ

Dùng để nghiên cứu và thực hành về chuyển đổi ADC

Giá: Liên hệ

Dùng để nghiên cứu về mạch số và các linh kiện dùng trong mạch số

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn