Đồng hồ so Asimeto 484-22-0

Giá: Liên hệ

Đồng hồ so Asimeto 484-21-0

Giá: Liên hệ

Đồng hồ so chịu nước INSIZE, 2324-10
Đồng hồ so chịu nước INSIZE, 2324-10, 0 - 10mm / 0.01mm

Giá: 871,000 d

Đồng hồ so điện tử (đo trong) INSIZE , 2108-101F
Đồng hồ so điện tử (đo trong) INSIZE , 2108-101F, 12.7mm/0.5" - 0.001mm/0.00005"

Giá: 4,247,000 d

Đồng hồ so Starret-Mỹ, 196A6Z
Đồng hồ so Starret-Mỹ, 196A6Z, 0-0.2mm/0.001

Giá: 5,881,000 d

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401E Nhật
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401E, 0-0.14mm/0.001, - Nhật

Giá: 2,219,000 d

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo, 543-470B, Nhật Bản
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo, 543-470B, 0-25.4mm/0.001, – Nhật Bản

Giá: 8,211,000 d

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo, 543-490B, Nhật Bản
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo, 543-490B, 0-50.8mm/0.001, – Nhật Bản

Giá: 9,612,000 d

Đồng hồ so Mitutoyo-Nhật, 2416S
Đồng hồ so Mitutoyo-Nhật, 2416S, 0 – 1”/0.01”

Giá: 1,574,000 d

Đồng hồ so Mitutoyo- Nhật, 1166
Đồng hồ so Mitutoyo- Nhật, 1166,0 – 0.2”/0.01”

Giá: 1,990,000 d

Đồng hồ số MW 400-09, Moore & Wright – Anh
Đồng hồ số MW 400-09, Moore & Wright – Anh

Giá: 2,175,000 d

Đồng hồ số điện tử  MW 405-06DB, Moore & Wright – Anh
Đồng hồ số điện tử 0-25mm/1,0”, MW 405-06DB, Moore & Wright – Anh

Giá: 2,342,000 d

Đồng hồ số Mitutoyo 3058S-19- Nhật
Đồng hồ so Mitutoyo 3058S-19, 0 - 50mm/0.01, - Nhật

Giá: 2,410,000 d

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo- Nhật Bản, 543-682
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo- Nhật Bản, 543-682, 0-12.7mm, 0.001mm

Giá: 2,465,000 d

Đồng hồ so điện tử INSIZE , 2112-101F
Đồng hồ so điện tử INSIZE , 2112-101F, 12.7mm/0.5

Giá: 2,890,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn