Máy đo độ cứng vật liệu kim loại PCE 2000 kiểu D

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Vickers HUATEC XHV-5
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC XHV-5

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Vickers HUATEC MHV-10
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC MHV-10

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC XHB-3000
Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC XHB-3000

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC MHB-3000
Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC MHB-3000

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng tự động BRINELL HUATEC HBA-3000S
Máy thử độ cứng tự động BRINELL HUATEC HBA-3000S

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng tự động BRINELL HUATEC HBA-3000A
Máy thử độ cứng tự động BRINELL HUATEC HBA-3000A

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3100
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3100

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3200
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3200

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR450
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR450

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR1500
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR1500

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-MR150
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-MR150

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-BRV
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-BRV

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-DR150
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-DR150

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-TDV2000
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-TDV2000

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn