Máy đo độ cứng vật liệu kim loại PCE 2000 kiểu D

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Vickers HUATEC XHV-5
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC XHV-5

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Vickers HUATEC MHV-10
Máy thử độ cứng Vickers HUATEC MHV-10

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC XHB-3000
Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC XHB-3000

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC MHB-3000
Máy thử độ cứng BRINELL HUATEC MHB-3000

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng tự động BRINELL HUATEC HBA-3000S
Máy thử độ cứng tự động BRINELL HUATEC HBA-3000S

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng tự động BRINELL HUATEC HBA-3000A
Máy thử độ cứng tự động BRINELL HUATEC HBA-3000A

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3100
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3100

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3200
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR3200

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR450
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR450

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR1500
Máy thử độ cứng Rockwell HUATEC HR1500

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-MR150
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-MR150

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-BRV
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-BRV

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-DR150
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-DR150

Giá: Liên hệ

Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-TDV2000
Máy thử độ cứng INSIZE, CODE ISH-TDV2000

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn