1.Design and debug 2.View small signal 3.Industry controlling measure 4.Product quality control 5.Education and training 6.Serving and maintaining

Giá: Liên hệ

electronic circuit design and debugging; electro circuit function test; inspect instantaneous signal; industrial control and measuring; products quality control; education ...

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

ADS1000ML/CL + Series dao động lưu trữ kỹ thuật số Tính năng 1.500Msa / s & ...

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng băng thông siêu rộng 8GHz DPO/DSA/MSO70000

Giá: Liên hệ

Máy dao động ký ocilloscope
Máy dao động ký ocilloscope 2 kênh hiển thị số

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng số LeCroy WaveAce 1001
Máy hiện sóng số LeCroy WaveAce 1001 (40 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng số Siglent SDS1072CFL
Máy hiện sóng số Siglent SDS1072CFL (70Mhz, 2Ch, 1GSa/s mỗi kênh)

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng số Siglent SDS1022DL
Máy hiện sóng số Siglent SDS1022DL (25Mhz, 2Ch, 500MSa/s)

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng số Uni DS-1065 Hàn Quốc
Máy hiện sóng số Uni DS-1065 (60MHz, 2CH), Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng số Agilent DSO1002A
Máy hiện sóng số Agilent DSO1002A (60 MHz, 2 GSa/sec, 2 kênh)

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng số Owon SDS8302
Máy hiện sóng số Owon SDS8302 (300Mhz, 2 channel, 2.5Gsa/s)

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng Rigol DS4024
Máy hiện sóng Rigol DS4024 ( 200Mhz, 4 Channel)

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng Tektronix DPO2014
Máy hiện sóng Tektronix DPO2014 (100MHz, 4 kênh)

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng Tektronix MSO2012
Máy hiện sóng Tektronix MSO2012 (100MHz, 2 kênh tương tự, 16 kênh số)

Giá: Liên hệ

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn