Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ INSIZE , 2364-10
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ INSIZE , 2364-10, 0-10mm/ 0.01mm

Giá: 914,000 d

Đồng hồ đo độ dày của ống kiểu cơ INSIZE , 2367-10A
Đồng hồ đo độ dày của ống kiểu cơ INSIZE , 2367-10A, 0-10mm / 0.01mm

Giá: 2,570,000 d

Đồng hồ đo độ dầy vật liệu điện tử Mitutoyo- Nhật Bản 547-401
Đồng hồ đo độ dầy vật liệu điện tử Mitutoyo- Nhật Bản 547-401, 0-12mm/0.001

Giá: 9,800,000 d

Đồng hồ đo độ dầy vật liệu điện tử Mitutoyo 547-400S
Đồng hồ đo độ dầy vật liệu điện tử Mitutoyo 547-400S, 0-12mm/0.001

Giá: 10,445,000 d

Đồng hồ đo độ dầy vật liệu Mitutoyo -7301
Đồng hồ đo độ dầy vật liệu Mitutoyo -7301, 0-10mm

Giá: 1,145,000 d

Đồng hồ đo độ dầy vật liệu INSIZE 2861-10, 0-10mm/0.01( Sẵn hàng)

Giá: 1,387,000 d

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu điện tử INSIZE , 2867-10
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu điện tử INSIZE , 2867-10, 0-10mm/0.4

Giá: 1,624,000 d

Đồng hồ đo độ dầy vật liệu Mitutoyo- Nhật Bản, 7305
Đồng hồ đo độ dầy vật liệu Mitutoyo- Nhật Bản, 7305, 0-20mm/0.01

Giá: 1,639,000 d

Đồng hồ đo độ dầy vật liệu Mitutoyo – Nhật Bản, 7321
Đồng hồ đo độ dầy vật liệu Mitutoyo – Nhật Bản, 7321, 0-10mm/0.01

Giá: 1,651,000 d

Thước đo độ dày điện tử Horex, 2728701
Thước đo độ dày điện tử Horex, 2728701, 0-10mm/0.01mm

Giá: 3,670,000 d

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn