Pame đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Pame đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Pame đo ngoài cơ khí Asimeto 102

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí kỹ thuật số Metrology- Đài Loan, OM-9053
Panme đo ngoài cơ khí kỹ thuật số Metrology- Đài Loan, OM-9053, 275-300mm/0.01mm

Giá: 5,107,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Starrett – Mỹ, 436MXRL-300
Panme đo ngoài cơ khí Starrett – Mỹ, 436MXRL-300, 275-300mm

Giá: 7,860,000 d

Bộ Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9016
Bộ Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9016, 150-300mm/0.01mm

Giá: 12,890,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9057
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9057, 100-200mm/0.01mm

Giá: 5,021,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9058
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9058, 200-300mm/0.01mm

Giá: 5,408,000 d

Panme đo đường kính ngoài 3 điểm Metrology- Đài Loan, PD-9002
Panme đo đường kính ngoài 3 điểm Metrology- Đài Loan, PD-9002, 30-70mm/0.01mm

Giá: 17,835,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan OM-9070
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan OM-9070, 1800-2000mm/0.01mm

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10, 75-100mm/0.01

Giá: 1,240,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản 104-135A
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản 104-135A, 0-150mm/0.01

Giá: 5,068,000 d

Panme đo ngoài cơ khí INSIZE 3203-100A
Panme đo ngoài cơ khí (hệ mét) INSIZE 3203-100A, 75-100mm/0.01mm

Giá: 506,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 0-25mm/0.01, MW1965M

Giá: 518,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Horex 2304510
Panme đo ngoài cơ khí Horex 2304510, 0-25mm/0.01mm

Giá: 700,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright  MW200-03BL
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 50-75mm/0.01, MW200-03BL

Giá: 722,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(090 752 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0983 122 058)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
may ep kinh, may ep gioang iphone,samsung huwei, inno
Máy dụng cụ đo sonel.pl measurements tester equipment

 

 

 

               Miền Bắc (024) 668 47457

            Miền Nam 090 752 46 46

            Email: Sale@thietbihitech.vn