Pame đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Pame đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Pame đo ngoài cơ khí Asimeto 102

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Asimeto

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí kỹ thuật số Metrology- Đài Loan, OM-9053
Panme đo ngoài cơ khí kỹ thuật số Metrology- Đài Loan, OM-9053, 275-300mm/0.01mm

Giá: 5,107,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Starrett – Mỹ, 436MXRL-300
Panme đo ngoài cơ khí Starrett – Mỹ, 436MXRL-300, 275-300mm

Giá: 7,860,000 d

Bộ Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9016
Bộ Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9016, 150-300mm/0.01mm

Giá: 12,890,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9057
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9057, 100-200mm/0.01mm

Giá: 5,021,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9058
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan, OM-9058, 200-300mm/0.01mm

Giá: 5,408,000 d

Panme đo đường kính ngoài 3 điểm Metrology- Đài Loan, PD-9002
Panme đo đường kính ngoài 3 điểm Metrology- Đài Loan, PD-9002, 30-70mm/0.01mm

Giá: 17,835,000 d

Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan OM-9070
Panme đo ngoài cơ khí với đầu đo thay đổi Metrology- Đài Loan OM-9070, 1800-2000mm/0.01mm

Giá: Liên hệ

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10, 75-100mm/0.01

Giá: 1,240,000 d

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản 104-135A
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo-Nhật Bản 104-135A, 0-150mm/0.01

Giá: 5,068,000 d

Panme đo ngoài cơ khí INSIZE 3203-100A
Panme đo ngoài cơ khí (hệ mét) INSIZE 3203-100A, 75-100mm/0.01mm

Giá: 506,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn