Panme đo trong cơ khí hiện số Metrology- Đài Loan, IM-9001D
Panme đo trong cơ khí hiện số Metrology- Đài Loan, IM-9001D, 5-30mm/0.01mm

Giá: 2,226,000 d

Panme đo trong cơ khí hiện số Metrology- Đài Loan, IM-9002D
Panme đo trong cơ khí hiện số Metrology- Đài Loan, IM-9002D, 25-50mm/0.01mm

Giá: 2,355,000 d

Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9001E
Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9001E, 0-25mm/0.001mm

Giá: 5,214,000 d

Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9007E
Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9007E, 150-175mm/0.001mm

Giá: 6,870,000 d

Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9008E
Panme đo trong điện tử Metrology- Đài Loan, IM-9008E, 175-200mm/0.001mm

Giá: 7,321,000 d

Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127-125
Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127-125, 100-125mm, 0.001mm/0.00005

Giá: 8,934,000 d

Panme điện tử dải rộng đo trong ba điểm INSIZE, 3128-70
Panme điện tử dải rộng đo trong ba điểm INSIZE, 3128-70, 50-70mm , 0.001mm/0.00005", IP54

Giá: 9,084,000 d

Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127-40
Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127-40, 30-40mm, 0.001mm/0.00005"

Giá: 9,216,000 d

Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127 - 4
Panme đo trong ba điểm điện tử INSIZE, 3127 - 4, 3 - 4mm, 0.001mm/0.00005"

Giá: 9,800,000 d

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE ( IP54) , 3127-300
Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE ( IP54) , 3127-300, 275-300mm/ 0.001mm/0.00005"

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn