Thước lá thẳng INSIZE, 7110-2000
Thước lá thẳng INSIZE, 7110-2000, 0-2000mm/0.45mm

Giá: 807,000 d

Thước lá thẳng INSIZE, 7110-1000
Thước lá thẳng INSIZE, 7110-1000, 0-1000mm/0.20mm

Giá: 290,000 d

Thước đo chu vi INSIZE , 7114-2200
Thước đo chu vi INSIZE , 7114-2200, 940 - 2200mm / 0.1mm

Giá: 690,000 d

Thước đo chu vi Horex, 2446164
Thước đo chu vi Horex, 2446164, 940 - 2200/0,1mm

Giá: 1,968,000 d

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn