Đồng hồ đo lưu lượng điện từ thông minh

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lương nước IOTA Drinking Water

Giá: Liên hệ

Water Supply Flow Meter
Widely Used for Cold, Hot and High-temperature Water

Giá: Liên hệ

Water Supply Flow Meter
Widely Used for Cold, Hot and High-temperature Water

Giá: Liên hệ

Excellent Durability and Easiness of Maintenance Proven by Numerous Results
K (Turbine Flow Meter)

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng nước tích hợp đo áp suất dòng chảy
Đồng hồ đo lưu lượng nước tích hợp đo áp suất dòng chảy B-FC50

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo tốc độ dòng chảy 300-600 GPM
Đồng hồ đo tốc độ dòng chảy 300-600 GPM - 3-4/inch

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đoTốc độ dòng chảy 6-12 GPM
Đồng hồ đoTốc độ dòng chảy 6-12 GPM-1/4 đến 1/2 inch

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng nước GPRS DN 15-300
Đồng hồ đo lưu lượng nước GPRS DN 15-300

Giá: Liên hệ

Đồng hồ siêu âm nước CX -DN 15-1000

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng và tốc độ dòng chảy DN 15

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng và tốc độ dòng chảy DN50-300

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng nước LXLCY 50~500(China)

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng nước LXLC-50~500 (China)

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 4646)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
máy ép kính giá rẻ thước cặp điện tử thước cặp cơ khí panme đo trong đo ngoài Máy dụng cụ đo sonel.pl measurements tester equipment

 

 

 

               Miền Bắc (024) 668 47457

            Miền Nam 0984 20  46 46

            Email: Sale@thietbihitech.vn