Đồng hồ đo lưu lượng điện từ thông minh

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lương nước IOTA Drinking Water

Giá: Liên hệ

Water Supply Flow Meter
Widely Used for Cold, Hot and High-temperature Water

Giá: Liên hệ

Water Supply Flow Meter
Widely Used for Cold, Hot and High-temperature Water

Giá: Liên hệ

Excellent Durability and Easiness of Maintenance Proven by Numerous Results
K (Turbine Flow Meter)

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng nước tích hợp đo áp suất dòng chảy
Đồng hồ đo lưu lượng nước tích hợp đo áp suất dòng chảy B-FC50

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo tốc độ dòng chảy 300-600 GPM
Đồng hồ đo tốc độ dòng chảy 300-600 GPM - 3-4/inch

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đoTốc độ dòng chảy 6-12 GPM
Đồng hồ đoTốc độ dòng chảy 6-12 GPM-1/4 đến 1/2 inch

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng nước GPRS DN 15-300
Đồng hồ đo lưu lượng nước GPRS DN 15-300

Giá: Liên hệ

Đồng hồ siêu âm nước CX -DN 15-1000

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng và tốc độ dòng chảy DN 15

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng và tốc độ dòng chảy DN50-300

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng nước LXLCY 50~500(China)

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng nước LXLC-50~500 (China)

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn