Thước đo góc INSIZE, 2328-10
Thước đo góc INSIZE, 2328-10, 0 - 10mm / 0.01mm

Giá: 570,000 d

Thước đo góc hiển thị số INSIZE , 2176-300
Thước đo góc hiển thị số INSIZE , 2176-300, ( cỡ 300mm)

Giá: 850,000 d

Thước đo góc cơ khí Metrology- Đài Loan, UA-9000, 4*90° / 5’

Giá: 1,882,000 d

Thước đo góc đồng hồ INSIZE , 2373-360
Thước đo góc đồng hồ INSIZE , 2373-360, 0 - 360° / 5\

Giá: 2,100,000 d

Thước đo góc đồng hồ Metrology- Đài Loan, UA-9000D
Thước đo góc đồng hồ Metrology- Đài Loan, UA-9000D, 4*90° / 5’

Giá: 2,441,000 d

Thước đo góc điện tử INSIZE , 2172-360
Thước đo góc điện tử INSIZE , 2172-360, 0 - 360° / 30

Giá: 6,289,000 d

Thước đo góc điện tử Metrology- Đài Loan, UA-9000E
Thước đo góc điện tử Metrology- Đài Loan, UA-9000E, ±360°,1’

Giá: 9,880,000 d

Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-901, L150
Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-901, L150, 300mm, 0-360 độ

Giá: 5,623,000 d

Thước đo góc vạn năng INSIZE, 4799-180
Thước đo góc vạn năng INSIZE, 4799-180, 0-180/0.30

Giá: 340,000 d

Thước đo góc Horex, 2408516
Thước đo góc Horex, 2408516, 10-170 độ

Giá: 887,000 d

Thước đo góc Mitutoyo, 187-201
Thước đo góc Mitutoyo, 187-201, 0°–90°

Giá: 2,135,000 d

Thước đo góc vạn năng Horex, 2410522
Thước đo góc vạn năng Horex, 2410522, 0-360 độ

Giá: 2,244,000 d

Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-907, L150
Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-907, L150, 150mm, 0-360 độ

Giá: 4,500,000 d

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno
Dây chuyền sản xuất, máy tách màu, máy đóng gói, Máy dán nhãn, Thiết bị thử nghiệm

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn