Thước đo góc INSIZE, 2328-10
Thước đo góc INSIZE, 2328-10, 0 - 10mm / 0.01mm

Giá: 570,000 d

Thước đo góc hiển thị số INSIZE , 2176-300
Thước đo góc hiển thị số INSIZE , 2176-300, ( cỡ 300mm)

Giá: 850,000 d

Thước đo góc cơ khí Metrology- Đài Loan, UA-9000, 4*90° / 5’

Giá: 1,882,000 d

Thước đo góc đồng hồ INSIZE , 2373-360
Thước đo góc đồng hồ INSIZE , 2373-360, 0 - 360° / 5\

Giá: 2,100,000 d

Thước đo góc đồng hồ Metrology- Đài Loan, UA-9000D
Thước đo góc đồng hồ Metrology- Đài Loan, UA-9000D, 4*90° / 5’

Giá: 2,441,000 d

Thước đo góc điện tử INSIZE , 2172-360
Thước đo góc điện tử INSIZE , 2172-360, 0 - 360° / 30

Giá: 6,289,000 d

Thước đo góc điện tử Metrology- Đài Loan, UA-9000E
Thước đo góc điện tử Metrology- Đài Loan, UA-9000E, ±360°,1’

Giá: 9,880,000 d

Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-901, L150
Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-901, L150, 300mm, 0-360 độ

Giá: 5,623,000 d

Thước đo góc vạn năng INSIZE, 4799-180
Thước đo góc vạn năng INSIZE, 4799-180, 0-180/0.30

Giá: 340,000 d

Thước đo góc Horex, 2408516
Thước đo góc Horex, 2408516, 10-170 độ

Giá: 887,000 d

Thước đo góc Mitutoyo, 187-201
Thước đo góc Mitutoyo, 187-201, 0°–90°

Giá: 2,135,000 d

Thước đo góc vạn năng Horex, 2410522
Thước đo góc vạn năng Horex, 2410522, 0-360 độ

Giá: 2,244,000 d

Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-907, L150
Thước đo góc vạn năng Mitutoyo 187-907, L150, 150mm, 0-360 độ

Giá: 4,500,000 d

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn