Analog OSCILLOSCOPE

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng tương tự Gwinstek GOS-630FC
Máy hiện sóng tương tự Gwinstek GOS-630FC (30Mhz, 2CH)

Giá: 8,461,000 d

Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9100A  Hàn Quốc
Máy hiện sóng tương tự Uni OS-9100A (100MHz, 2CH), Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-350
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-350 (40MHz, 2 channel)

Giá: 9,665,000 d

Máy hiện sóng tương tự Gwinstek GOS-653G
Máy hiện sóng tương tự Gwinstek GOS-653G (50Mhz, 2CH, Delayed Sweep)

Giá: 15,620,000 d

Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6051, 50MHz
Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6051, 50MHz

Giá: Liên hệ

Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6112, 100Mhz
Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6112, 100Mhz

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn