Đồng hồ đo lỗ điện tử Asimeto 405-95-0

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lỗ cơ khí 402-26-1

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo lỗ cơ khí Asimeto 402-10-0

Giá: Liên hệ

Đồng hồ điện tử đo bán kính, 2183
Đồng hồ điện tử đo bán kính, 2183

Giá: 5,752,000 d

Đồng hồ đo lỗ điện tử  INSIZE , 2153-10
Đồng hồ đo lỗ điện tử (cho dạng lỗ nhỏ) INSIZE , 2153-10, 6 - ...

Giá: 7,472,000 d

Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright – Anh MW316-06
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright – Anh, 100-250mm/0.01mm, MW316-06

Giá: 2,414,000 d

Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright – Anh
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright – Anh, 6-10mm/0.01mm, MW316-01

Giá: 2,414,000 d

Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-250A
Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-250A, 160-250mm/ 0.01mm

Giá: 2,957,000 d

Đồng hồ đo lỗ điện tử Moore & Wright – Anh
Đồng hồ đo lỗ điện tử Moore & Wright – Anh, 35-160mm/0.001mm, MW316-12D

Giá: 4,766,000 d

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo- Nhật Bản, 511-203
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo- Nhật Bản, 511-203, 10-18.5mm/0.001mm

Giá: 5,160,000 d

Đồng hồ đo lỗ Horex, 2732103
Đồng hồ đo lỗ Horex, 2732103, 50-178mm/ 0,01mm

Giá: 6,660,000 d

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo - Nhật, 511-715
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo - Nhật, 511-715, 160-250mm/0.005

Giá: 6,920,000 d

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo- Nhật Bản, 511-716
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo- Nhật Bản, 511-716, 250-400mm/0.01mm

Giá: 7,019,000 d

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo- Nhật Bản, 526-162
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo- Nhật Bản, 526-162, 1.5-4mm/ 0.001

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn