Tùy thuộc vào giá trị của sản phẩm mà HITECH có thời gian bảo hành riêng với từng sản phẩm.

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn