Nghiên cứu và thực hành các khái niệm về truyền thông vệ tinh.

Giá: Liên hệ

Nghiên cứu và thực hành về truyền thông sử dụng Viba

Giá: Liên hệ

Nghiên cứu các phần tử thụ động siêu cao tần gồm: trở kháng đường Tapered,bộ ...

Giá: Liên hệ

Nghiên cứu và thực hành về đặc tính của các loại anten vi dải

Giá: Liên hệ

Nghiên cứu các đặc tính của các loại anten: anten Dipole, anten Yagi, anten Monopole, ...

Giá: Liên hệ

Nghiên cứu và thực hành các đặc tính của Anten

Giá: Liên hệ

Nghiên cứu các đặc tính của các loại anten: anten Dipole, anten Yagi, anten Monopole, ...

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn