Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-3A1

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-3A2

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-200X

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-116

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2101

Giá: 7,285,950 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2009

Giá: 3,628,800 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2007

Giá: 5,528,250 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2005

Giá: 4,677,750 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2003

Giá: 5,103,000 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2001

Giá: 4,252,500 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-207III

Giá: 4,677,750 d

HTIXSZ-207
Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-207

Giá: 4,677,750 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-107III

Giá: 5,103,000 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-107BN

Giá: 4,252,500 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2108III

Giá: 13,608,000 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2108

Giá: 11,623,500 d

Kính hiển vi sinh học HTIXY-1

Giá: 31,185,000 d

Kính hiển vi dùng trong sinh học và y học HTIMBL3000 Series

Giá: Liên hệ

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(090 752 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0983 122 058)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
may ep kinh, may ep gioang iphone,samsung huwei, inno
Máy dụng cụ đo sonel.pl measurements tester equipment

 

 

 

               Miền Bắc (024) 668 47457

            Miền Nam 090 752 46 46

            Email: Sale@thietbihitech.vn