Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-3A1

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-3A2

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-200X

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học một mắt HTIXSP-116

Giá: Liên hệ

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2101

Giá: 7,285,950 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2009

Giá: 3,628,800 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2007

Giá: 5,528,250 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2005

Giá: 4,677,750 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2003

Giá: 5,103,000 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2001

Giá: 4,252,500 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-207III

Giá: 4,677,750 d

HTIXSZ-207
Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-207

Giá: 4,677,750 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-107III

Giá: 5,103,000 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-107BN

Giá: 4,252,500 d

Kính hiển vi sinh học HTIXSZ-2108III

Giá: 13,608,000 d

12
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn