Thước cặp cơ khí đo đường kính thân cây HAGLOF, Thụy Điển, 11-100-1102
Thước cặp cơ khí đo đường kính thân cây HAGLOF, Thụy Điển, 11-100-1102, 0-500mm

Giá: 2,840,000 d

Thước cặp cơ khí đo đường kính thân cây HAGLOF, Thụy Điển, 11-100-1106
Thước cặp cơ khí đo đường kính thân cây HAGLOF, Thụy Điển, 11-100-1106, 0-1020mm

Giá: 4,949,000 d

Thước cặp cơ khí đo đường kính thân cây HAGLOF, Thụy Điển, 11-100-1107
Thước cặp cơ khí đo đường kính thân cây HAGLOF, Thụy Điển, 11-100-1107, 0-1270mm

Giá: 5,405,000 d

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn