Thước đo độ cao đồng hồ INSIZE , 1351-1000
Thước đo độ cao đồng hồ INSIZE , 1351-1000, 0-1000mm

Giá: Liên hệ

Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT- Anh, MW 190-50
Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT- Anh, MW 190-50, 0-500mm/0.02mm

Giá: 4,276,000 d

Thước đo độ cao cơ khí INSIZE , 1253-250
Thước đo độ cao cơ khí INSIZE , 1253-250, 0-250mm/0-10"

Giá: 3,473,000 d

Thước đo cao cơ khí INSIZE , 1250-450
Thước đo cao cơ khí INSIZE , 1250-450, 0-450mm/0-18"

Giá: 5,580,000 d

Thước đo độ cao cơ khí Mitutoyo – Nhât Bản, 514-102
Thước đo độ cao cơ khí Mitutoyo – Nhât Bản, 514-102, 0-300mm/0.04

Giá: 7,181,000 d

Thước đo độ cao đồng hồ Horex, 2505122
Thước đo độ cao đồng hồ Horex, 2505122, 0 - 300mm/0.01mm

Giá: 7,143,000 d

Thước đo độ cao cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 514-106
Thước đo độ cao cơ khí Mitutoyo- Nhật Bản, 514-106, 0-600mm/0.05mm

Giá: 18,250,000 d

Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo- Nhật Bản, 192-130
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo- Nhật Bản, 192-130, 0-300mm/0.01

Giá: 9,490,000 d

Thước đo độ cao đồng hồ MITUTOYO- Nhật Bản, 192-132
Thước đo độ cao đồng hồ MITUTOYO- Nhật Bản, 192-132, 0-600mm/ 0.05mm

Giá: Liên hệ

1
Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam

(0984 20 46 46)

Skype

Miền Bắc

(0988 21 46 46)

Skype
Video
Đối tác
Quảng cáo
inno

 

 

 

           (024)-668 47 457

            Email: Sale@thietbihitech.vn